Fungicidas

Acento Induxor

500 cc/ha

Azoxistrobin 7,5% + Tebuconazole 4,5% ME 
Acento Induxor es un fungicida sistémico y de contacto con efectos preventivos, curativos y erradicantes.

Azoxistrobina 7,5 g
tebuconazole 4,5 g
humectante, dispersante e inertes c.s.p 100 cm3